Кампания

Употребата на алкохол от непълнолетни лица е обществено предизвикателство, което е възможно да се предолее само чрез съвместните усилия на институциите, изпълнените агенции, търговците на дребно, родителите, учители, възпитатели и други хора от общността. Затова през 2013 г. Перно Рикар България създава програмата “Училище за родители: Родителски срещи в бар” като израз на социалната отговорност на компанията и превенция на проблема. След успешното й надграждане през учебната 2014/2015 г програмата преманава под грижите на Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) и така консолидира усилията и дейността на цялата алкохолна индустрия в посока ограничаване на вредната употреба на алкохол от деца и създаване на култура на умерена консумация.

Програмата “Родителски срещи в бар” търси и се обръща към родители и учители на 10-12г ученици, които осъзнават проблема с ранната употреба на алкохол, имат желание да го посрещнат и биха се включили в неговото решаване. В нашето училище за родители каним партньори с отношение към темата, споделяме успешни практики и свои идеи за повече смисъл в живота на българските младежи. Част от инициативата е и Държавна Агенция за закрила на детето. С натрупания опит, придобит от различни случаи и горещата телефонна линия за деца, психолозите на Агенция за закрила на детето са ценни събеседници по време на родителските срещи. Вярваме, че дългосрочното участие на Агенцията в „Училище за родители“ ще допринесе за допълнително популяризиране на кампанията.

„Родителски срещи в бар“ провежда малки разговори на големи теми в серия от срещи между учители и родители, посветени на тема, която обикновено избягваме. Избрахме да започнем с разговор за употребата на алкохол, защото тя съвсем не е табу в света на днешните деца.

Повлияни от все по-достъпната информация онлайн, заради напрегнати семейни взаимоотношения, заради натиска от връстници или желанието да изпъкнат бързо, все повече деца и младежи започват да пият. Последиците могат да са опасни – загуба на внимание, липса на амбиция, апатия, проблемно поведение, затваряне в малки кръгове от себеподобни, интровертност или прояви на агресия, физиологически проблеми.

Добрата новина е, че родителите имат определящо влияние за решението на децата да не пият алкохол.