Партньори

Националната кампания срещу употребата на алкохол от деца „Родителски срещи в бар: Малки разговори на големи теми“ се провежда в партньорство с Агенцията за закрила на детето, с принципната подкрепа на Министерство на Образованието и Науката и с разрешението на Столичния регионален инспекторат.

partners